Hydraulický systém! Spása!

Hydraulika je mocná! Její prsty sahají snad do všech lidských činností, potkáváme se s ní opravdu každý den a mnohokrát nám ulehčila práci nebo bez nadsázky zachránila život. Jinak řečeno, jedná se o technickou disciplínu zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely.